Duyurular

“Bu programın amacı, psikoterapi nasıl öğrenilir, psikoterapi uygulamasında karşılaşılacak olası zorluklar nelerdir, psikoterapi yapabilmemiz için gerekli donanım nedir sorularını teorik olarak anlamaya çalışmak, vaka örnekleri ve süper vizyonla pratiği geliştirmektir.

1.Modül eğitimde çocuğun doğma fikrinden ergenlik başına kadar olan çocuk sorunları ve çocukluk dönemi zorluklarının yetişkinlikteki yansımaları, patolojiler
2.Modül Ergenlik
3.Modül Yetişkinlik olarak ele alınacaktır”

Modül Eğitim İçeriği

1-Ergenlik çağına kadar insanın gelişim evreleri

-Anne karnı ve doğum

-Bebeklik dönemi (ilk üç ay, bütünleşme, ayırma dönemleri)

-Omnipotans dönemi

-Anneye tekrar yakınlaşma dönemi

-Anal dönem

-Ödipal dönem

-Latans dönemi

2-Aile ortamı ve çocuğun büyümesi üzerine etkisi

-Annelik nedir?

-Babalık nedir?

-Annenin özelliklerinin çocuğa / bebeğe yansımaları

-Babanın özelliklerinin çocuğa / bebeğe yansımaları

-Anne ve baba arasındaki ilişkinin çocuğa / bebeğe etkileri

-Ayrılmış anne ve babanın çocuğa etkisi

3-Çocuk psikopatolojisi

-Bebeklik dönemi problemleri,

-Kişilik ve patolojilerin orijinleri

-Bağlanma ve sorunları

-Omnipotans ve anal dönem sorunları

-Psikotik, nevrotik, somatik, depresif nüveler

– Kaygıbozuklukları

4-  Analitik çocuk psikoterapi çeşitleri 

-Anna Freud ekolü

-Melanie Klein ekolü

5- Çocuk tedaviciliği

-Tedavicinin özellikleri, ahlaki prensipleri

-Tedavi ortamı oluşturma, gereklilikler

-Ortamın tedavi edici unsurları

-Tedavicinin çocukla ilişki kurma şekli

-Anne ve aile ile işbirliği oluşturma

-Okul ve/ ve ya sosyal çevre ile işbirliği oluşturma

6- Sorunlara yaklaşım

– Tedavi planını oluşturma

– Tedavide olasi zorluklar ve başetme yollari

– Terapiyi sonlandırma

-Tedavicilikte oyunun kullanımı

-Çocuğa yapılan yorum

– Seansta yıkıcılıkla çalışma

– Seansta dirençle çalışma

– Krize müdahale

– Testlerin kullanımı

– Konsültasyon

7- Vaka sunumları ( 3ay )

 – Vaka sunumları otizm, mutizm, özel öğrenme güçlüğü, kişilikbağlanma, davranım, dikkat, iletişim, okul sorunları gibi konular ekseninde sebepler ve tedavide izlenecek yollar şeklinde işlenecektir.

Süpervizyon ( İsteğebağlı)

 – İsteğe bağlı olarak çocuk ve yetişkin süper vizyon grupları oluşturulacaktır. Bu süper vizyonlar eğitimden bağımsızdır. Katılım ve devam şartı yoktur.

Egitmen

Psikiyatrist Erdoğan Çalak

1953 İstanbul doğumludur.Lise öğrenimini Galatasaray Lisesinde yapmış, İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiştir. İstanbul Tıp Fakültesinde Psikiyatristliğinde araştırma görevlisi olarak çalışırken Psikanaliz Eğitimi almış ve kendisi de psikanalizden geçmiştir.25 yılı aşkın bir süredir kendi ofisinde psikoterapi uygulamasının içerisindedir. Çalışma alanı ile ilgili olarak “Öfkeden Sevgiye Üç Hakim Duygu”, “7/24 annelik” ve “Küresel Sistemde İnsan Kalmak” isimli kitapları vardır.

Eğitime Hazırlık için Okuma Listesi

Aşağıdaki kitapların okunması (çevirileri de olabilir) iyi bir hazırlık olur.

1-Modern Psikoterapiler Raymond Corsini, Danny Wedding

2-Psikanalitik Tanı Nancy McWilliams

3-Psikanalizde İlişkiselKavramlar Steven Mitchell

4-Psikanaliz Temelkavramlar Charles Brenner

5-Freud veSonrası S. Mitchell

  1. Süreç vekoşullar

– Eğitim eylül- mayıs ayları arasında haftada 2 saat olacak şekilde düzenlenmiştir.

– Eğitime % 70 oranında devam zorunluluğu vardır. Resmi tatillerde eğitim yapılmayacaktır.

– Eğitim sonunda kişilerin çocuk tedaviciliğini ve patolojiyi öğrenmiş olması öngörüldüğünden gerekli koşulları sağlayanlara dernek sertifikası verilecektir.

– 25 yaşın üzerinde ve psikoloji, psikolojik danışmanlık mezunları kabul edilecektir.

– Kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır. Başvurular maille CV ve kısa bir başvuru sebebi gönderilerek yapılacaktır.

-Eğitim ücreti toplam  2800 TL+KDV olup, teori ve pratik vaka paylaşımının tamamını içermektedir. 3 taksitle ödenebilecektir.

– Eğitim yeri İstanbul – Maslak’ tır.

– Eğitimgünü:

  1. Grup pazartesi 10:30-12:30
  2. Grup çarşamba 18:00-20:00 olmak üzere 2 ayrı grup şeklindedir.